LOVECKÉ zájezdy

Lovecký ceník   Lovecké balíčky     Napsali o nás

Jižní Afrika je nádherná země s dlouhou a bouřlivou historií. Abychom správně porozuměli tradici lovu, a jeho přínosu pro současnou Afriku musíme se vydat na úplný začátek.

Lovecký zájezdy JARLovecké pobyty v Jihoafrické republiceLovení zvěře v Africe

 

Historie lovu v Africe 

 První záznamy o lovu v jeho prapůvodní podobě, kdy lovci lovili luky a oštěpy lze dodnes spatřit na jeskynních malbách (cca 27000 př. n. l.). Doba Portugalských expedic (15. stol.) přináší záznamy v lodních denících kapitánů o tom, že na Kapském poloostrově doplňovali zásoby čerstvého antilopího masa na svých plavbách do Indie. Příchod prvních přistěhovalců Holandské Východoindické společnosti (17. stol.) zasazuje africké přírodě první velkou ránu. Osadníci zakládají pole a pěstují skot. Z tohoto důvodu jsou vybíjena divoká zvířata, která spásají píci dobytku a divoké šelmy se loví pro ochranu obyvatel. Následuje období, kdy se z neúspěšných farmářů stávají profesionální lovci, kteří se nechají za úplatu najímat ostatními farmáři. Farmáři vybíjejí zvířata, která kazí jejich záměry. Profesionální lovci doprovázejí na lovech majetné Evropany, mezi nimi i člena Britské královské rodiny prince Alfréda. Slonovina, pštrosí peří, rohovina a drahé kůže končí v soukromých sbírkách a muzeích po celé Evropě. V této době jsou zcela vyhubeny druhy zvířat jako Kapský lev, Kvagga nebo Modrá antilopa. S objevem diamantů a zlata migrují lidé a jejich stáda na sever země.  Následuje další vybíjení zvěře a poprvé je prokázán vztah horkého počasí a malárie. Farmáři proto kočují se svými stády do oblastí s mírným létem.  Velký pokles populačních stavů divoké zvěře přesvědčuje Paula Krugera o nutnosti založení zvířecí rezervaci. V roce 1884 předkládá svůj návrh na zřízení tohoto zařízení parlamentu. Návrh projde schvalováním o celých 14 let později, 26. března 1898.  Další velká rána přichází s příchodem Anglo-Búrských válek (19.stol). Britská válečná taktika velela vyhubit všechna zvířata na válečném poli a to málo co zbylo, bylo vyhnáno do příhraničních oblastí. V této době byla Jižní Afrika prakticky bez divokých zvířat.  Plány Paula Krugera přežily válečná běsnění a v roce 1903 byla založena rezervace o rozloze 4600 km čtverečních. V současné době je rozloha parku srovnatelná s rozlohou čtvrtiny České republiky. S vyhubením zvěře dochází k zániku profesionálních lovců, což dalo možnost přírodě vzpamatovat se z válečných útrap. Bohužel farmáři i nadále vidí ve zvěři škůdce. Velkým krokem k obnově přírodních druhů byla legalizace loveckého turismu. Tento odvážný a jedinečný ekonomický krok přispěl k obnově a ochraně původní fauny. Farmáři zjišťují, že pokud budou na svých farmách chovat zvěř, budou na tom ekonomicky lépe, než když budou nadále pěstovat skot. Státní parky nabízejí prodej zvířat farmářům, čímž dochází k obnově endemické fauny. Zisk z lovu je následně použit na nákup nových kusů zvířat, na boj proti pytlákům atd. 

Ne nadarmo se v Africe říká: „BEZ LOVCŮ BY NEBYLO AFRICKÉ ZVĚŘE.“

V dnešní době jsou všechny státní parky a soukromé lovecké farmy pod přísným dohledem státu. Zákony a nařízení upravují počet zvířat na farmách, kdy vládní organizace (Nation Conservation) přesně propočítá optimální druhy a množství, jaké se na farmě o určité velikosti, terénu a vegetace smí pohybovat.  Farmy jsou oplocené, proto nedochází k volné migraci zvěře. Avšak bylo by krátkozraké myslet si, že na farmách o rozloze menšího evropského státu zvěř trpí.  Jen pro příklad uvedeme, že na jednu antilopu skákavou musíte vlastnit minimálně 0,25ha pozemku, oryx vyžaduje 0,65ha atd. Důležité je zde upozornit na fakt, že každý majitel farmy zodpovídá za škody způsobené jeho zvěří. Pro ilustraci uveďme jak silně se ctí a respektuje zákon. V případě, že z farmy uteče lev a zabije člověka, bude se následně majitel zodpovídat z vraždy.

Lovecké zájezdy do Jihoafrické republiky 

Pokud se rozhodnete pro lovecký zážitek, vždy budete na farmách doprovázeni profilovcem, který je vyškolený a vlastní licenci profesionála. Je jen na vás, zda využijete možnosti zapůjčení zbraně na farmě, nebo si přivezete svou vlastní. Před samotným lovem si vás profilovec vyzkouší ve střelbě, aby se předešlo nedorozumění a zbytečným problémům. Informace ohledně vývozu zbraní a doporučovaném střelivu pro Afriku vám rádi sdělíme v naší cestovní kanceláři. Teď už jen musíte rozhodnout, jaký druh zvěře byste rádi ulovili. Sdělte nám svou představu a my vám uděláme individuální cenovou nabídku. Lovecké zájezdy je možné kombinovat s kterýmkoliv pobytem nebo balíčkem nabízeným naší cestovní kanceláří.

Ernest Hemingway

"Už jsem si začínal osvojovat africký způsob myšlení: Když si skutečně vážíte zvířete, které lovíte, a zastřelíte ho čistě a na jeho území, když si s veškerou intenzitou vryjete do paměti divy tohoto dne, od nebe až po pachy, od vánku až po květiny-pak se nejednalo jen o obyčejné zabití zvířete. Propůjčili jste zvířeti, které jste usmrtili, nesmrtelnost, protože jste ho milovali a chtěli jste ho mít navždy, abyste si na onen den mohli kdykoliv znovu vzpomenout.